مدیریت پروژه و برنامه ریزی

 

مدیریت پروژه و برنامه ریزی

 

به لحاظ اهميت برنامه ريزي و كنترل پروژه، شركت جهت دستيابي به اهداف كمي و كيفي و اجراي به هنگام و مناسب پروژه ها براساس برنامه زمانبندي و شرايط قراردادي پروژه اقدام به برنامه ریزی پروژه نموده است،
بر این اساس دپارتمان برنامه ریزی تشکیل شده است از قسمت مدیریت پروژه و قسمت برنامه ریزی
مدیریت پروژه
مدیریت پروژه شرکت در 24 عنوان کلی زیر خلاصه می شود

تهیه شرح محصول یا خدمات    منشور پروژه                     امکان سنجی
قراردادهاي دردست اجرا        مدیریت پروژه                     کنترل پروژه
ارزيابی پروژه                       مدیریت برنامه ریزی پروژه      مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت کیفیت پروژه             مدیریت ریسک پروژه            مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه    مدیریت بودجه پروژه             مدیریت یکپارچگی پروژه
انتخاب تامین كننده              قیمت تمام شده پروژه          مدیریت هزینه پروژه
نصب و راه اندازی                مدیریت مستندات پروژه         مدیریت تامین مالی پروژه    
راه اندازی حوزه برنامه ریزی    راه اندازی حوزه كنترل پروژه    مدیریت زمان پروژه


برنامه ریزی پروژه
برنامه ریزی پروژه یک فعالیت بنیادی است. برنامه ریزی مناسب کمک می کند که کار تیم پروژه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در یک بازه زمانی به درستی انجام گیرد
در برنامه ريزي بايستي كليه منابع را طوري بكار گرفت كه ساخت يك محصول با كيفيت و كميت مشخص, در سازمان معين ميسر گردد.
در این بخش , پروژه بسته به ساخت در کارخانه یا سایت برنامه ریزی می شود و تخصیص منابع و زمانی صورت می پذیرد .
متدولووژِی برنامه ریزی پروژه شرکت براساس مراحل زیر :
1-تدوين مشخصات پروژه و تعيين حدود آن(Scope  Of  Project)
شامل: تدوين مشخصات فني پروژه- مشخصات مالي پروژه - برنامه زمانبندي كارفرما – روشهاي تأمين منابع مالي- تجهيزات ‏، ماشين آلات و .... بصورت شناسنامه پروژه.
- 2تشكيل تيم پروژه
با توجه به مشخصات پروژه و انتخاب مدير پروژه، تيم پروژه با هدف مديريت پروژه تشكيل مي گردد كه اين تيم با استفاده از وجود كارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه اقدام به برنامه ريزي پروژه مي‌نمايد.

3- برنامه ريزي اوليه پروژه
براساس نظرات كارشناسان مربوطه(سيويل و ساختمان، صنایع، برق، مكانيك و کامپیوتر ...) و اصول برنامه ريزي پروژه و با توجه به برنامه زمانبندي ارائه شده توسط كارفرما، در شرايط متعارف برنامه اوليه پروژه تشكيل مي‌گردد.
4- برنامه تفصيلي/ تطبيقي پروژه
در اين مرحله با توجه به توان شركت و منابع در اختيار پروژه ، برنامه Level شده و زمانبندي عملياتي واقعي ايجاد مي گردد.
پس از اين مرحله با مقايسه تطبيقي برنامه عملياتي واقعي و امكانات بالقوه شركت جهت دستيابي به برنامه كارفرما، برنامه نهايي تدوين مي گردد و جهت دريافت نظرات كارفرما ارايه ميگردد وبعد از اصلاحات لازم در آن نهايي ميگردد.
یک برنامه پروژه در شرکت یوناردمیر عملکردها و وظایف زیر را اجرا می کند:
▪ کمک به مدیر برنامه ریزی به منظور کنترل جریان نقدینگی و برنامه ریزی پروژه
▪ برقراری ارتباط به منظور تعیین اینکه چه چیزی در چه زمانی تحویل داده خواهد شد
▪ تعیین اینکه کدام یک از منابع بایستی در دسترس باشند و چه زمانی به آن ها نیاز است
▪ تعیین اینکه کدام یک از منابع بایستی در دسترس باشند و چه زمانی به آن ها نیاز است
▪ کمک به جلوگیری برخورد و تصادم بین منابع رقابتی در فعالیت های متفاوت
▪ کمک به تیم برای درک اینکه چه کسی چه کاری را در پروژه انجام می دهد
▪ تولید اساس و پایه برای اندازه گیری درصد پیشرفت و هزینه
▪ شناسایی نقاط بحرانی برای پشتیبانی برنامه ریزی مجدد فعالیت ها
▪ کمک به مشتری و مدیریت برای اینکه مشاهده کنند چه چیزی به اشتباه در زمان اجرای پروژه، اتفاق افتاد
● یک برنامه پروژه که در این شرکت به اجرا در می اید  دارای مشخصات کلیدی زیر است :
▪برنامه دارای مقصد محوراست ، به عبارتی مشخص می کند که چه چیزهایی بایستی در پروژه تحویل داده شوند.
▪ برنامه مدیر پروژه را قادر به درک این مطلب می کند که کدام یک از اعضا تیم در حال کار بر روی کدام یک از وظایف هستند و چه وابستگی بین وظایف وجود دارد
▪ برنامه دیدگاه های مختلفی از اطلاعات را بر اساس نیازهای کارفرمایان و ذینفعان  ، اعضا تیم و مدیریت تولید می کند.
▪ برنامه از لحاظ زمانی و موارد تحویل داده شده قابل اندازه گیری می باشد. ارایه درصد پیشرفت فیزیکی پروژه , گزارشی از زمان و هزینه.
Link و  up date  بودن کلیه برنامه ها جهت براورد درصد پیشرفت پروژه همچنین ارایه گزارشی از زمان و هزینه پروژه
با توجه به زمان تعهد داده شده به کارفرما در هر قراردادی ،واحد برنامه ریزی که از ابتدای پروژه وظیفه هماهنگی های طراحی و تدارکات مواد اولیه را بعهده داشته است، اقدام به آماده کردن و تحویل بسته گروههای سفارش مختلف به واحد اجرایی پروژه و کنترل پروژه می نماید.

 
Copyright © شرکت سهامی یونار دمیر. تمامی حقوق محفوظ است.
Design By: SHADBAF.IR